ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ

Werbeberatung Halstenbek

20. ਜਨਵਰੀ 2017 presseagent 0

Neue Werbeagentur für die Region Agentur für Kommunikation und neue Medien Seit dem 01.01.2017 gibt es die Werbeberatung Halstenbek. Als regional zugewandte Werbeagentur werden vorwiegend […]

ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ

BITMi ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਲੀਵਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਥਿਕਤਾ NRW ਵਿਚ ਗਰੀਨ ਬੁਲਾਇਆ

19. ਜਨਵਰੀ 2017 presseagent 0

-ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਪਿਊਟ੍ਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ enabler ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ-SMEs ਦੀ ਮਹਾਰਤ NRW ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਸੰਪਾਦਕੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ -Today ਉਦਘਾਟਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ & ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਹਰੇ ਹੈ […]

ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ

Kommunikationsfalle Digitalisierung

9. ਜਨਵਰੀ 2017 presseagent 0

Tag der Kommunikation nimmt sich Herausforderungen unserer digitalen Gesellschaft an Christian Morgenweck hilft Menschen dabei verständlicher zu kommunizieren Die Kommunikation in unserer Gesellschaft wird immer […]