ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ

"ਸ਼ੇਅਰ Apartment - ਕਾਰ ਦਾ ਬੀਮਾ ਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ?"- ERGO ਬੀਮਾ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸਵਾਲ ਦਾ

19. ਜਨਵਰੀ 2017 presseagent 0

ERGO ਗਰੁੱਪ ਟਿਮ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ. Traunstein ਤੱਕ: ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੱਢਣ. ਨਿੱਜੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬੀਮਾ ਸਕਦੀ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ […]

ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ

"ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ" - ਖਪਤਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ERGO ਬੀਮਾ

16. ਜਨਵਰੀ 2017 presseagent 0

ਮਕਾਨਮਾਲਕ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਇੱਕ ਬੰਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ. ਜਿਹੜੇ: ERGO ਗਰੁੱਪ ਵੱਧ 5.000 ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੱਕ ਬੰਬ […]

ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ

"ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਬਟਨ ਨੂੰ" - ਖਪਤਕਾਰ ERGO Direkt Versicherungen ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਵਾਲ

12. ਜਨਵਰੀ 2017 presseagent 0

ERGO ਗਰੁੱਪ ਡਾਨੀਏਲਾ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ. Neuss ਤੱਕ: ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਬਟਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ. ਦਾ ਪਤਾ wo […]

ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ

ਆਮ ਪਨੀਰ ਸੁਆਦ - ਖਪਤਕਾਰ Bergader Privatkäserei ਸਵਾਲ

12. ਜਨਵਰੀ 2017 presseagent 0

ਪੂਰਾ ਰੂਪ ਹੀ ਕਈ ਪਨੀਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੀਬਰ ਰੂਪ ਹੀ ਆਨੰਦ- ਅਤੇ ਗੰਧ ਦਾ ਅਨੁਭਵ. (ਬਸ਼ਰਤੇ: Bergader Privatkäserei) ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ - ਸਾਬੀਨ Z. Warnemünde ਤੱਕ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ: ਪਨੀਰ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮੇਰੀ ਹੈ […]

ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ

"ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ" - ਮਾਹਿਰ ERGO ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੀਮਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ

11. ਜਨਵਰੀ 2017 presseagent 0

ਫਾਇਰਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਉਪਭੋਗੀ, 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 28. ਜਨਵਰੀ ਯੂਰਪੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿਵਸ ਹੈ. ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕੇ, ਨਿੱਜੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਰਤਣ […]

ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ

ਉੱਥੇ ਗਲੋਬਲ Käsefan ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ - ਖਪਤਕਾਰ Bergader Privatkäserei ਸਵਾਲ

5. ਜਨਵਰੀ 2017 presseagent 0

ਭਰ Käsefan ਭਾਈਚਾਰੇ ਪਨੀਰ ਭਰ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ. (ਬਸ਼ਰਤੇ: Bergader Privatkäserei) ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ - ਮਾਰੀਆ C. Bamberg ਤੱਕ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ: ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ […]

ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ

"ਇੱਕ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਕਦਮ" - ਖਪਤਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ERGO ਬੀਮਾ

2. ਜਨਵਰੀ 2017 presseagent 0

ਇੱਕ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਇਕ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜਿਹੜੇ: ERGO ਗਰੁੱਪ, ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1. ਅੱਧੇ ਸਾਲ […]