कुनै चित्र

यो आतंककारी विराम

20. जनवरी 2017 presseagent 0

उच्च स्वचालित प्रणाली को त्याग दिन योग्य bollards लगातार सुरक्षा उच्च सुरक्षा bollard सिस्टम जर्मनी र युरोप नाटकहरु भर हाल आतंककारी आक्रमण पछि वाहन लागि खण्डमा अवरुद्ध प्रस्ताव […]