ບໍ່ມີຮູບພາບ

BITMi ປະທານປະເທດ Oliver ເອີ້ນວ່າສີຂຽວໃນພາ Digital ເສດຖະກິດ NRW

19. ມັງກອນ 2017 presseagent 0

-ຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງ IT, SMEs ເປັນທີ່ໃຊ້ຂອງຕົວເລກຂອງເສດຖະກິດໄດ້ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນກອງປະຊຸມປະຖົມມະລຶກ -Today ຂອງຄະນະທີ່ປຶກສານະໂຍບາຍຄະນະບັນນາທິການ NRW & ການສື່ສານເປັນສີຂຽວໃນ […]

ບໍ່ມີຮູບພາບ

Sportplatzpflege mit Rasenrobotern

11. ມັງກອນ 2017 presseagent 0

Rasenroboter auch auf Sportplätzen ein voller Erfolg Sportplatzpflege mit Rasenrobotern: Ein voller Erfolg! Geringere Kosten, hohe Sicherheit Das Einsatzspektrum von Rasenrobotern ist groß und reicht […]

Legendäre Kinderlachen-Gala

29. ພະຈິກ 2016 presseagent 0

Kinderlachen e.V. zeichnete Schlager-Star Tony Marshall, Make-A-Wish e.V., Rosemarie Pösl und Becker-Kerner-Stiftung für soziales Engagement aus / Erster gemeinsamer Auftritt von Johannes B. Kerner und […]